Voorwaarden verlengde garantie op elektrische onderdelen
van E-Bikes na 2-jarige fabrieksgarantie

Startbepalingen verlengde garantie

 • Verlengde garantie is uitsluitend van toepassing indien dit door koper (consument) is overeengekomen met de rijwielspecialist (hierna te noemen leverancier).
 • De garantiedekking door leverancier is uitsluitend geldig voor de bij hem/haar nieuw aangekochte E-Bike. De verlengde garantiedekking start 2 jaar na aankoop van de E-Bike (wanneer de fabrieksgarantie op de E-Bike is verlopen). De verlengde garantie eindigt maximaal 5 jaar na aankoopdatum van de E-Bike
 • Ten behoeve van deze garantiedekking wordt maandelijks of jaarlijks per automatische incasso een bedrag geïncasseerd bij consument van zijn of haar bankrekening
 • Een jaarlijkse grote onderhoudsbeurt bij de leverancier is verplicht

 

Omvang van de dekking

 • Uitval van elektrische onderdelen: het batterijpakket en de motor. Deze worden door leverancier kosteloos gerepareerd dan wel vervangen, dit naar eigen inzicht van de leverancier. De vervangende accu/motor heeft hetzelfde vermogen en is kwalitatief gelijkwaardig aan de oude

 

Uitsluitingen

Van deze garantiedekking is uitgesloten, schades als gevolg van:

 • Oneigenlijk, onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de E-Bike
 • Schades en molest, of indien deze niet conform het bij de aankoop overhandigde instructieboekje en/of de instructies/advies van de leverancier is onderhouden
 • Indien er in enig jaar door toedoen van koper geen grote onderhoudsbeurt door leverancier aan de e-bike heeft plaatsgevonden, vervalt de dekking met onmiddellijke ingang
 • Vermindering van capaciteit/vermogen van de accu op basis van leeftijd en gebruik van de e-bike valt niet onder deze garantiedekking
 • Als gevolg van het zonder toestemming van de fabrikant of leverancier wijzigen van de
  constructie van de E-bike
 • Schade door enig onheil van buitenaf, denk aan water(schade), weersinvloeden, een aanrijding of schokken door drempels en kuilen
 • Bij het niet nakomen van de maandelijkse/jaarlijkse premiebetaling vervalt deze garantiedekking met onmiddellijke ingang
 • Schade die verhaalbaar is

 

Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing op FietsZeker garantiepakketten per 01-01-2024.